Oferta

Firma oferuje:

 • Szkolenia okresowe dla pracodawców, kierowników i innych pracowników

 • Szkolenia wstępne

 • Przeglądy okresowe stanu BHP w firmie

 • Sporządzanie kompletnej dokumentacji powypadkowej wraz z korespondencją z ZUS i GUS

 • Całe postępowanie powypadkowe zarówno przy wypadkach uczniowskich, jak i pracowniczych,

 • Przygotowanie taryfikatorów odzieży roboczej,

 • Ustalanie potrzeb w zakresie oznakowania obiektu znakami ewakuacyjnymi i ppoż,

 • Uczestnictwo w kontrolach przeprowadzanych przez PIP, PSP i innych

Korzyści jakie ma pracodawca ze współpracy z nami:

 • Pełna kontrola nad bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładzie

 • Oszczędności wynikające z ochrony pracowników przed zagrożeniami i urządzeń przed pracownikami

 • Państwowa Inspekcja Pracy przestaje mrozić krew w żyłach, bo firma współpracuje z behapowcem

 • Podwyższanie prestiżu firmy jako rzetelnie zarządzającej ryzykiem

 • Oszczędność czasu i pieniędzy

 • Fachowa obsługa