O firmie

Firma KANA powstała na początku 2006 roku jako jednodobowa działalność gospodarcza. Od samego początku jej właściciel zdobywał cenne doświadczenie w handlu, sprzedaży produktów i usług, a także merytoryczne wiadomości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu, oraz Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Na przestrzeni swej działalności firma współpracowała zarówno z podmiotami gospodarczymi, jak i placówkami oświatowymi. Tworzyła również tymczasowe miejsca pracy oraz stale poszerzała swą działalność o nowe rynki. Z czasem w skład jej kadry zaczęli wchodzić stali współpracownicy, oraz osoby pracujące bezpośrednio w KANIE.

Zlecenia w różnych miastach Polski dały cenne informacje i doświadczenia, które są często wykorzystywane w czasie realizacji kolejnych zleceń. Dzięki pełnej mobilności KANA ma szanse zdobyć rynki nie tylko Poznania, ale również innych miast. Bogaty asortyment usług świadczy o permanentnym rozwoju firmy i poszerzaniu jej działalności.

KANA jest znakomicie rozwijającą się firmą usługowo – szkoleniową bardzo dobrze rokującą na przyszłość. Najbliższe plany związane są z dotarciem do jeszcze większego grona klientów, na terenie Poznania, Gniezna i okolic tych miast. W nieco dalszej przyszłości planowane jest poszerzenie struktur firmy, a tym samym stworzenie kolejnych miejsc pracy, a także udoskonalenie świadczonych usług.