Szkolenia z pierwszej pomocy


Prowadzimy też kursy pierwszej pomocy przedmedycznej. Na szkoleniach tych nasi kursanci zdobywają zarówno wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności praktyczne. Przed uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, każdy z uczestników musi wykonać poprawnie ćwiczenia praktyczne na fantomie, układanie w pozycji bezpiecznej, oraz zakładanie chusty trójkątnej. Szkolenia prowadzone są w formie prezentacji, filmów instruktażowych, oraz pogadanki z pełną interakcją ze szkoleniowcem. W celu lepszego przyswojenia wiedzy, grupy szkoleniowe nie mogą przekraczać 10 osób.